Algemeen

Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Je moet voldoen aan de voorwaarden.
Er zijn zes belangrijke voorwaarden, over:

Je kan je enkel inschrijven als je kan aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarden. Sommige informatie kan onze SHM elektronisch verkrijgen. Sommige voorwaarden moet je bewijzen met documenten.

Ik sta op de wachtlijst

Ik krijg een woning