(keer terug naar de vorige pagina)

Algemeen > Hoe lang loopt mijn lening?

De standaardduurtijd van een lening is 20 jaar. 

Je kan voor een kortere duurtijd kiezen, maar alleen als je voldoende financiële draagkracht hebt en de maandelijkse aflossing dus niet te hoog ligt.

Je kan niet voor een langere duurtijd kiezen, tenzij je de maandelijkse afbetalingen op 20 jaar niet financieel aankan. De VMSW verlengt de duurtijd als de maandelijkse afbetaling hoger ligt dan één derde van je maandelijks netto-inkomen, verminderd met een forfaitair bedrag van 180 euro.

Leningen met een duurtijd van langer dan 30 jaar zijn niet mogelijk.