(keer terug naar de vorige pagina)

Hoeveel kan ik lenen? > Voor de aankoop van een woning onder het stelsel van registratierechten en (eventueel) werken uit te voeren?

Je kan alleen lenen als de geschatte verkoopwaarde van de woning niet te hoog is, nadat je eventuele renovatiewerken uitvoerde. Een schatter van de VMSW bepaalt deze verkoopwaarde.

In de tabel lees je hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dit is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de afgewerkte woning

De prijs mag hoger zijn:

  • als je bij jouw aanvraag een kind jonger dan 6 hebt
  • als je 3 of meer personen ten laste* hebt
  • als de woning in een kernstad** of in de Vlaamse Rand rond Brussel*** ligt

Vlaams Gewest        

In kernstad of in de Vlaamse Rand

 Maximale waarde van de woning

222.000 

244.200

 Vanaf derde persoon ten laste

+ 11.100

+ 12.300

 Eenmalig als er bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar is

+ 11.100

 +12.300


*Een persoon ten laste is: 

  • een kind dat op jouw adres is ingeschreven (domicilie) en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald. 
  • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft (geen domicilie) en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald. 
  • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

**De kernsteden zijn Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

***De Vlaamse Rand rond Brussel bestaat uit de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

Bijvoorbeeld: je wil een woning aankopen in één van de Vlaamse kernsteden en je hebt een kind jonger dan 6 jaar op het moment van je aanvraag? Dan mag de maximale verkoopwaarde van de woning 256.500 euro (244.200 euro + 12.300 euro) zijn.

Lenen voor werken

Je kan lenen om werken in de aan te kopen woning uit te voeren. 
De schatter van de VMSW bepaalt via een checklist of de werken noodzakelijk zijn.

Als de werken noodzakelijk zijn om jouw woning aan te passen aan de veiligheids-, gezondsheids- en woonkwaliteitsnormen, dan moet je ze verplicht bijlenen bij de VMSW.
Maar je kan ook bijlenen voor werken die niet noodzakelijk zijn.

De werken die je uitvoert moeten binnen de twee jaar na het tekenen van de akte uitgevoerd zijn. Een afwijking kan, maar moet je met de schatter van de VMSW bespreken.

Energielening

Zijn de werken die je wil uitvoeren om energie te besparen? Denk maar aan isolatie plaatsen, dubbel glas plaatsen of een stookketel vervangen? Dan kan je die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.