(keer terug naar de vorige pagina)

Kan ik lenen? > Voorwaarden > Eigendom (voorwaarde 2)

Op het moment dat je de leningsakte ondertekent, mag je geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Je mag dus enkel de woning waarvoor je de lening aanvraagt in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.

Dat geldt ook voor alle personen die samen met jou de lening aanvragen en voor de personen die samen met jou in de woning zullen wonen.