(keer terug naar de vorige pagina)

Ik krijg een lening > Schuldsaldoverzekering

Neem je als koppel een Vlaamse Woonlening? Dan moet je een schuldsaldoverzekering nemen om de terugbetaling te garanderen als één van jullie overlijdt. 

Dit moet dus niet als je alleenstaande bent of als je alleen met onredelijk hoge premies verzekerd geraakt. De VMSW bepaalt wanneer een premie onredelijk hoog is. 

Je neemt de verzekering bij een verzekeraar naar keuze. De verzekeraar is verplicht om bij de berekening van de premie rekening te houden met een technische rentevoet. Die technische rentevoet moet gelijk zijn aan 4/3 van de referentierentevoet van je lening. Dit komt overeen met de maximale rentevoet in de loop van je lening.  

De VMSW biedt vrijblijvend de schuldsaldoverzekering van Cardif aan.