(keer terug naar de vorige pagina)

Hoeveel betaal ik? > Rentevoet

De debetrentevoet op jouw Vlaamse Woonlening hangt af van:

  • de marktrente
  • jouw inkomen en gezinstoestand: hoe lager het inkomen en hoe groter het gezin, hoe voordeliger de rentevoet
  • de ligging van de grond en/of woning

De laagste rentevoet bij de VMSW is 2%.

Je kan de rentevoet nooit onderhandelen. Hij wordt ook automatisch herberekend tijdens de looptijd van je lening, op vaste momenten.

Voor een precieze berekening, kom je langs op ons kantoor.