(keer terug naar de vorige pagina)

Verhuizen > Ik wil een andere sociale woning

Je woont bij ons, maar je wilt graag verhuizen. Dan mag je een andere woning vragen.

Je vult hiervoor documenten in en schrijft je zo opnieuw in als kandidaat-huurder. Je komt op de gewone wachtlijsten terecht.

Heb je voorrang op kandidaat-huurders die nog niet bij ons wonen?

  • Ja, je hebt voorrang als je verhuist omdat je gezinssamenstelling veranderd is en je huidige woning niet meer is aangepast aan de nieuwe situatie. Dat noemen we een ‘mutatie’. 
  • Ja, soms heb je voorrang op basis van specifieke voorrangsregels die ook voor jou gelden. Informeer je hierover bij ons.
  • In alle andere gevallen heb je geen voorrang.