(keer terug naar de vorige pagina)

Ik sta in het register > Kan mijn inschrijving geschrapt worden?

Ja, dat kan.

Je krijgt jouw inschrijvingsgeld terug in de volgende situaties: 

  • Je koopt een sociale woning.
  • Je vraagt zelf dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief, e-mail of komt langs. 
  • Je voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde op het ogenblik dat wij jou een woning aanbieden.
  • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarden, wanneer wij onze registers actualiseren.

Je krijgt jouw inschrijvingsgeld niet terug in de volgende situaties:

  • Je antwoordt niet of te laat op de vraag die wij jou stellen bij de actualisatie van het register of een aanbod van een sociale koopwoning. Je wordt niet geschrapt als je overmacht aantoont.
  • Je gaat niet in op het aanbod van een woning die aan jouw keuze beantwoordt. Je wordt niet geschrapt als je een gegronde reden aantoont voor jouw weigering.
  • Je aanvaardde een aangeboden woning, maar wil ze nadien toch niet kopen. 
  • Je hebt bij jouw inschrijving doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens afgelegd of gegeven.