(keer terug naar de vorige pagina)

Kom ik in aanmerking? > Nederlands (voorwaarde 5)

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. Je moet minimum taalniveau 1.1. voor spreken halen om een sociale woning te kunnen huren.

Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je de taal wilt leren. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je komt wonen en ouder is dan 18 jaar, moet voldoende Nederlands spreken.

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

  1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalbereidheidsvoorwaarde. 
  2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
  3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar het Huis van het Nederlands.