(keer terug naar de vorige pagina)

Kom ik in aanmerking? > Inschrijving in register (voorwaarde 1)

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie-of referentieadres.

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.