(keer terug naar de vorige pagina)

Algemeen > Hoe stel ik me kandidaat?

Je kan je kandidaat stellen door volgende inschrijvingsformulieren in te vullen:

Inschrijvingsformulier 2020 deel A

Inschrijvingsformulier 2020 deel B

Informatiefolder 2020 GMV

Breng de juiste documenten mee

Je moet verschillende documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven.

Je identiteitskaart of paspoort
Breng een fotokopie van de identiteitskaarten van alle gezinsleden boven de 18 jaar mee.

Het inschrijvingsformulier
Dit is een erg belangrijk formulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen. 

Op dit formulier kan je aanduiden voor welke woningen je je kandidaat wil stellen en hoeveel maximale huurprijs je wil betalen. 

Als je langskomt, overlopen we samen dit formulier.

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig? 
Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

Geen eigendom
Je moet een verklaring op erewoord invullen. Die staat in het inschrijvingsformulier of in een bijlage bij het inschrijvingsformulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

Inkomen
Welke inkomensbewijzen je moet meebrengen, hangt af van je situatie. 
Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen. Ook in enkele specifieke situaties (zie hieronder) is dat het geval.

Speciale situaties

  • Verdiende je drie jaar geleden te veel maar is je inkomen nu lager: breng dan je inkomen van de laatste drie maanden mee.
  • Had je drie jaar geleden geen inkomen maar in de jaren erna wel: breng dan een overzicht van je laatste inkomsten mee.
  • Had je tussen drie jaar geleden en vandaag geen enkel inkomen: dan moet je een verklaring op eer ondertekenen.
  • Had je meer dan één soort van inkomsten: breng dan alle verschillende documenten mee. Wij berekenen dan je totale inkomen.
  • Zat je tussen drie jaar geleden en vandaag in schuldbemiddeling: dan moet je inkomensbewijzen van de laatste drie maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en over afbetaalde schulden.

Nederlands
Je moet bereid zijn om voldoende Nederlands te leren spreken. Dit geldt ook voor je gezinsleden die ouder dan 18 jaar. 

Wij proberen dit eerst elektronisch op te vragen bij de Kruispuntbank Inburgering. Krijgen wij daar niet voldoende informatie, dan kom je langs voor een mondelinge taaltest op ons kantoor. 
Of je bewijst het met een getuigschrift, verklaring of attest van Het Huis van het Nederlands, van een Centrum voor basiseducatie of van een Centrum voor Volwassenonderwijs. 

Hier vindt u meer info waar u een afspraak kan maken.

Inburgeren
Als je verplicht een inburgeringstraject moet volgen, dan vragen wij die informatie eerst elektronisch op via de Kruispuntbank Inburgering. Krijgen wij niet voldoende informatie via die weg, dan moet je ons een attest voorleggen.